MAY SINTOMAS NG COVID-19?

MAKIPAG UGNAYAN SA INYONG BARANGAY HEALTH EMERGENCY RESPONSE TEAM (BHERTs)
Manatiling Malusog Kasama ang inyong BHERTs at Health Centers!
May sintomas ng COVID-19 o nakararanas… continue reading