Ubay-ubay na nga barangay nga atong natagaan og 20 kilos ang mga households.
That’s a program gatuloy —gapadayon na siya. Naa na tay mga sistema nga dili kinahanglan ang mayor mo-supervise. Kabalo naman ‘ta. Ikapito naming round nanghatag og bugas.
Agi pod ni og tabang sa atong mga kaigsuonan nga apektado —naapektuhan gyud sa COVID virus. In short, tanan ang naapektuhan, tanan ang makadawat nga households.