Huwag kalimutan parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig!
Panatilihing Ligtas ang Christmas para sa Healthy Pilipinas!
#LigtasChristmas #Iwaspaputok #Healthypilipinas