Lahat ng kailangan mong malaman bago, sa araw ng, at pagkatapos ng pagbabakuna kontra COVID-19:
✍️Paano magparehistro
👨‍⚕️ Detalye sa pre-vaccination screening
🔍Tignan kung pwedeng ituloy/ kailangan munang ipagpaliban ang pagbakuna: bit.ly/HealthAssessmentAlgorithmFIL
🧾 Mga dapat dalhin sa appointment mo
👥Step-by-step na guide sa araw ng pagbabakuna
📞 Mga gagawin pagkatapos mabakunahan at paano i-report ang mga reaksyon na mararamdaman
ℹ️ Karagdagang impormasyon sa proseso ng pagbabakuna!
#RESBAKUNA, kasangga ng mga BIDA! Sama sama tayo sa #BIDABakunation!