Makita nga bisan pa ug ordinaryong adlaw tungod kay maayo ang tiempo ug walay bagyo apan klaro gihapon sa video (kuha niadtong Mayo 5, 2021) ang paghampak sa mga dagkong balod dinha sa mga kabalayan ug mga buhatan sa gobyerno nga nahimutang sa Poblacion 1 (Tinago).
Kining sitwasyon pipila na ka tuig nga nahitabo diin gabutang kini sa mga kinabuhi sa residente sa peligro ug kadaut sa ilang mga kabtangan kung dili kini maaksyunan.
Gani kung adunay bagyo kasagaran kinihanglan pa nga mobakwit ang mga residente para malikay sa pagbunok sa tubig baha ug paghampak sa dagkong balod (storm surge).
Busa adunay plano ang lokal nga kagamhanan nga tukoran kini og shoreline protection para mas mapanalipdan ang mga kabtangan ug kinabuhi sa mga lupyo dinha sa Poblacion 1 (Tinago).
Sundon sa kagamhanang lokal ang proseso ug mga kinahanglan nga permits para mapatuman ang maong proyekto.