Tanong ng Bayan: Pwede na ba akong mabakunahan pagkatapos gumaling mula sa COVID-19?
Hihintayin ko pa ba ang 90 na araw bilang waiting period bago magpabakuna?
Hindi na kailangang maghintay ng 90 na araw! Basta fully recovered at kumpleto na ang treatment, pwede nang magpabakuna!
Nakatanggap ng antibody therapy (hal. convalescent plasma) noong naggagamot para sa COVID-19? Kailangan mong maghintay ng 90 na araw mula sa huling araw ng plasma/monoclonal treatment bago magpabakuna.
Para sa karagdagang impormasyon at para masagot ang iba mo pang katanungan ukol sa pagkuha ng COVID-19 vaccine pagkatapos gumaling mula sa COVID-19, basahin ang kumpletong FAQs dito: bit.ly/TNBRecoveryPolicy
#RESBAKUNA
#BIDABakunation
#BIDASolusyon Plus sa COVID-19
#ExplainExplainExplain
#BIDAangMayDisiplina