LIKAYAN ANG FAKE NEWS KABAHIN SA COVID-19 mosunod kita sa mga pahimangno ug tambag gikan lamang sa Department of Health ug sa City Health Office.