“Maayung adlaw kaninyong tanan. Ako nagpahibalo kaninyu tanan nga ang mga kaso sa COVID-19 diri sa Dumaguete City nagsaka na. Sa atung mahinumduman, sa pipila ka bulan nga niagi, gamay pa kaayo ang kaso pero sa bulan sa Oktobre nisugod na ug saka.”
“Ako naga-awhag ka ninyu tanan nga kinahanglan magmatngon kita dili lang sa gawas sa balay pero pati sa sulod sa atung mga panimalay.”
“Kinahanglan,pirmi kitang gasuot ug mask. Kung naa sa sulod sa panimalay, kung naa pud kitay gibati nga nag sip-on, nag-bahing mas maayu nga ga mask kita.
Kinahanglan pud nga pirmi kitang gahugas sa mga kamot, kanunay.”
“Mag-maintain kita ug social distancing sa sulod sa panimalay.”
“Ang among nakit-an sa pagsaka sa kaso karon ang nagtakod-takod mga pamilya-pamilya na sa sulod sa panimalay kay adunay miyembro sa pamilya na wala gani gagawas-gawas pero natakdan gihapon kay adunay mga miyembro nga sulod gawas sa balay kay nag-trabaho or nay gilakaw so gadala kini ug kagaw sulod sa panimalay.”
“Mas maayo nga magmatngun kita, kung dili man importante, mas maayu nga magpundo kita sa atung mga panimalay.”
“O kung naa man kamoy bation mas maayu nga mag konsulta sa pinakaduol nga health center o pwede kamo mag tawag sa mga doktor nga naka assign sa inyung mga barangay. Pangayo lang ug tabang sa inyung mga brgy health worker nga kanunay gabisita sa inyung mga panimalay.”
Daghang Salamat.