Bukod sa ating kaligtasan, ang pagsuot ng mask ay nagpapakita ng respeto at kurtesiya sa mga taong nakakasalamuha natin! Ito ay nagsasabi na gusto mong maging ligtas ang sarili mo at ang mga tao sa paligid mo!
Dagdagan mo pa ng 1 metrong physical distancing mula sa iba, at lalo pang bumababa ang tyansang mahawa sa sakit!
BIDA ang may tamang gawa!
Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19