“The situation we are facing right now enables Dumaguetenos to explore a new side of them. They become more creative and innovative. And, the DepEd Dumaguete City, we discovered opportunities in these situations. Today, we are maximizing the use of technology to deliver instruction.”
Ang edukasyon ay sandata sa buhay ng bawat bata hanggang sa pagtanda. Sa Schools Division of Dumaguete, patuloy ang paghahanda ng mga guro para matugunan ang layuning maipagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata upang maihanda sila sa mga hamon ng bukas.
Tingnan ang mga malilikhaing pamamaraan ng mga guro ng paaralan upang maihatid ang iba’t ibang learning delivery modalities na akma sa bawat mag-aaral.
#HandangIsip #HandaBukas #SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo
Text from: DepEd Philippines