Taliwala sa krisis tungod COVID-19, kusganong gipadayun ni Mayor Ipe Remollo nga mahuman ang usa ka dakong Materials Recovery Facility (MRF) dinha sulod sa walo ka ektarya nga luna sa Barangay Candau-ay para didto na unya dad-on ang mga toneladang basura gikan sa mga kabarangayan.

Dugang ni Mayor Ipe Remollo kung mahuman kining MRF sa siyudad mao na unya ang dad-an sa mga basura para didto masusing bahigon ngadto sa malata (biodegradable) diin mahimo kining organic fertilizer; ang mapuslan (recyclables) nga puedeng ibaligya; ang mga plastic mahimong gam-on nga silya o lamesa para sa mga pampublikong eskwelahan samtang ang mga dili mapuslan (residuals) kini puede ng ilubong sa sanitary landfill.

Samtang mga makina nga gamiton para pagama ug organic fertilizer ug mga plastik nga bangko ug lamesa kini ipahimutang dinha sa MRF.
Ang mga tigkoykoy sa basura dinha sa Candau-ay dumpsite kini balhinon sa MRF sa siyudad para dili mawad-an ug trabaho human isarado na unya dumpsite.

Ang MRF nga gitukod karun kini adunay pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources. Samtang ang sanitary landfill kini padayun nga gitun-an sa mga tinugyanan.

Kung mahuman na ang MRF ug matukod sanitary landfill permanente na nga sirad-an ang Candau-ay dumpsite.

Mahimong malampuson ang tarung nga pagdumala sa basura kung magbaton usab ug disiplina ang matag panimalay, mga establisemento sa negosyo ug kagamhanan.