Nang dahil sa pandemyang hinaharap natin, may mga bagay na hindi muna natin makakamtan. May mga planong hindi matutuloy, at may mga pangarap na hindi muna makakamit— pero kapit lang, dahil nasa atin at tayo ang pag-asa ng ating bayan.

Sa pagsibol ng bagong umaga na ating minimithi, masisilayan natin muli ang sinag ng lupang hinirang na ating kinagisgan. Padayon.
#WeHealAsOne #BagongSK #KayaNgKabataan

Videographers: Ned Solis and Cyril Ortega
Edited by: Cyril Ortega