Ang mga kwalipikadong residente sa Barangay BANILAD, CAMANJAC, MOTONG, PULANTUBIG, BAJUMPANDAN, BUÑAO UG POBLACION 6 ang takda nga modawat sa Social Amelioration Program ugma sa adlaw nga Sabado.

Samtang tiwason usab ang pagpaghatag ug SAP para sa Barangay BATINGUEL, DARO, CADAWINONAN ug CANDAU-AY ugma gihapong adlawa.

Giawhag ang mga kwalipikadong residente nga hulaton ang pahibalo ug priority number gikan sa taga CSWD ug mga opisyales sa barangay. Ang talaan sa mga makadawat kini gimuntar na sa inyong mga barangay hall.

Adunay mga sakyanan nga mohatod sa mga modawat ug SAP gikan sa inyong barangay paingun dinha sa Burgos Street atubangan sa City Treasurer’s Office. Pagdala kamo ug photocopy sa inyong ID.

YOU ARE SEVEN BARANGAY, YOU ARE READY FOR THE MOHATAG IN SAP TOMORROW (SATURDAY)

Qualified residents in Barangay BANILAD, CAMANJAC, MOTONG, PULANTUBIG, BAJUMPANDAN, BUÑAO AND POBLACION 6 are set on Social Amelioration Program tomorrow on Saturday.

As long as we give a sap for Barangay Batinguel, Daro, Cadawinonan and CANDAU-AY tomorrow.

Giawhag qualified residents who are hulaton the priority number from CSWD and officials in the barangay. The list of the makadawat this is now gimuntar in your barangay hall.

There are cars that will be delivered to those who receive a whatsapp from your village to be in the red street in front of city care’s office. Bring a photocopy to your id.