Department of Health (Philippines)
19 hrs ·

PAALALA: Ugaliin at gawin ang Universal Preventive Measures upang makaiwas sa banta ng COVID-19.

Maging maalam at sama-sama nating sugpuin ang pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit.