Imbitado ang tanan sa Sandurot Paunay Sa Plaza karon Domingo Sept 22 6AM to 3PM.

Support our farmers association in Dumaguete, baligya ang ilang mga produkto:
Sweet Corn Farners Associaton, Cucumber Farmers Association; Cauliflower Farmers Association; Lettuce Farmers Association; Carrot Farmers Association; Broccoli Farmers Association; Cabbage Farmers Association; Squash Farmers Association; Eggplant Farmers Association and Upo Farmers Association.