Tungod sa imong kaligdong nausa nimo ang mga lokal opisyales og lideres para mapadayon ang mga buhat alang sa maayong ugma ning siyudad.

Tungod sa imong paningkamot inspirado ang mga lokal nga opsiyales, empleyado ug katawhan para magtinabangay ug mokugi og trabaho para masolbad ang mga suliran, mapatunhay ang kalinaw ug mapalambo ang atong pinanggang siyudad sa Dumaguete.

Nasugdan na ang master plan, daghan pa ang angayan nga buhaton sulod sa hamobong panahon apan andam siya ug ang katawhan para ipadayon ang mga proyekto ug programa para sa tanan.

May the Almighty God bless you more because of your generosity, sincerity and industry!