Gasugod na ang baha dinha sa Banica River karun nga gikan pa sa bukid sa Valencia human sa pagbunok ug ulan didto.

Be vigilant.